חוות דעת פסיכיאטרית

 

ד"ר שרי אבני מתמחה במתן חוות דעת פסיכיאטרית לצרכים משפטיים בתחומי נזיקין ומשפחה, לוועדות רפואיות לקביעת נכות, לכשירות נוירו-פסיכולוגית, כשירות לחתימה על צוואה ולמינוי אפוטרופוס.
 
מתבצעים לפי הצורך: הערכה ואבחון פסיכיאטרי, הערכה ואבחון פסיכולוגי (אישיות ואינטליגנציה), הערכה ואבחון נוירו-פסיכולוגי ופסיכו-סוציאלית.
 
ד"ר שרי אבני עושה שירותי אבחון, הערכה וטיפול עבור משרד הביטחון, ביטוח לאומי ומשרד הרווחה.